ثواب روزه گرفتن در ماه رجب

مجموعه: اعمال واجب و مستحبی, مذهبی تعداد بازدید: 267
ثواب روزه گرفتن در ماه رجب

ثواب روزه گرفتن در ماه رجب

 

ثواب روزه گرفتن در ماه رجب : امام موسى بن جعفر (ع) فرمود رجب نام نهرى است در بهشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‏ تر است هر کس یک روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند از آن نهر به او می نوشاند.

ثواب روزه یک روز ماه رجب

هر کس یک روز از رجب را از روى ایمان و براى خشنودى خدا روزه بگیرد، در خور بزرگ‏ترین خشنودى خدا خواهد شد، و روزه او در آن روز خشم خدا را خاموش خواهد کرد، و درى از درهاى دوزخ را به روى او خواهد بست…

 

ثواب دو روز روزه ماه رجب

هر کس دو روز از رجب را روزه بگیرد، هیچ کس از اهل آسمان و زمین نمی تواند کرامتى را که او نزد خدا دارد وصف کند، و براى او پاداشى نوشته می شود مانند پاداش ده نفر از راستگویانى که در دوران عمر خود (هر چند طولانى باشد) یک دروغ هم نگفته‏ اند…

 

ثواب سه روز روزه ماه رجب

هر کس سه روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند میان او و آتش دوزخ، خندق یا دیوارى قرار می دهد که طول آن به اندازه فاصله هفتاد سال راه است…

 

ثواب چهار روز روزه ماه رجب

هر کس چهار روز از رجب را روزه بگیرد، از تمام بلاها از قبیل دیوانگى و خوره و پیسى و فتنه دجّال در امان خواهد بود، و از عذاب قبر ایمان می گردد…

 

ثواب پنج روز روزه ماه رجب

هر کس پنج روز از رجب را روزه بگیرد، بر عهده خداست که روز قیامت او را خشنود سازد، و روز رستاخیز در حالى مبعوث می شود که چهره ‏اش مانند ماه شب چهارده می درخشد، و به شمار توده‏ هاى شن براى او حسنه نوشته می شود، و بی حساب او را به بهشت در می آورند و به او می گویند هر چه می خواهى از خدا درخواست کن.

 

ثواب شش روز روزه ماه رجب

هر کس شش روز از رجب را روزه بگیرد، از قبر خود بر می خیزد در حالى که نور چهره ‏اش درخشان‏تر از نور خورشید است… و از نارضایتى پدر و مادر و قطع رحم مصون می ماند.

 

ثواب هفت روز روزه ماه رجب

هر کس هفت روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند در برابر روزه هر روز، درى از درهاى هفت‏گانه دوزخ را به روى او می بندد و بدنش را بر آتش دوزخ حرام می گرداند.

 

ثواب هشت روز روزه ماه رجب

هر کس هشت روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند در برابر روزه هر روز، درى از درهاى هشت‏گانه بهشت را به روى او می گشاید و به او می گوید: از هر درى از درهاى آن می خواهى وارد شو.

 

ثواب نه روز روزه ماه رجب
هر کس نه روز از رجب را روزه بگیرد، از قبر خود در حالى بیرون مى‏آید که زبانش به ذکر «لا اله الّا اللَّه» گویاست، و هیچ چیز مانع ورود او به بهشت نیست و با چهره‏اى نورانى از قبر خود بیرون می آید…

 

ثواب ده روز روزه ماه رجب

هر کس ده روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند دو بال سبز آراسته به مروارید و یاقوت به او عطا می کند که با آن دو بال مانند برق جهنده بر صراط می ‏گذرد و وارد بهشت می ‏شود…
ثواب یازده روز روزه ماه رجب

هر کس یازده روز از رجب را روزه بگیرد، روز قیامت هیچ بنده‏اى بیشتر از او از خدا پاداش نخواهد گرفت، مگر کسى که مانند او روزه بگیرد یا بر روزه‏ هاى خود بیفزاید.

 

ثواب دوازده روز روزه ماه رجب

هر کس دوازده روز از رجب را روزه بگیرد، روز قیامت دو حلّه سبز رنگ از دیباى نازک و ضخیم به او می ‏پوشانند و او را بدان می ‏آرایند…

 

ثواب سیزده روز روزه ماه رجب

هر کس سیزده روز از رجب را روزه بگیرد، روز قیامت در سایه عرش خدا میزى از یاقوت سبز براى او می ‏نهند که پایه‏ هایش از مروارید است و وسعت آن هفتاد برابر دنیاست…

 

ثواب چهارده روز روزه ماه رجب

هر کس چهارده روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند در پاداش او به قدرى از کاخهاى بهشتى به او عطا می ‏کند که هیچ چشمى ندیده و هیچ گوشى نشنیده و بر فکر کسى خطور نکرده است، و آن کاخها همه از مروارید و یاقوت ساخته شده ‏اند.

 

ثواب پانزده روز روزه ماه رجب

هر کس پانزده روز از رجب را روزه بگیرد، جایگاهش در روز قیامت جایگاه کسانى خواهد بود که از عذاب خدا در امانند…

 

ثواب شانزده روز روزه ماه رجب

هر کس شانزده روز از رجب را روزه بگیرد، در زمره نخستین کسانى خواهد بود که بر مرکب هایى از نور سوار می شوند و در فضاى وسیع بهشت به سوى سراى رحمت رهسپار می ‏گردند.

 

ثواب هفده روز روزه ماه رجب

هر کس هفده روز از رجب را روزه بگیرد، روز قیامت هفتاد هزار چراغ براى او در صراط می ‏نهند تا به نور آن چراغها از صراط عبور کند و وارد بهشت شود، و فرشتگان با خوشامدگویى و سلام او را بدرقه می ‏کنند.

 

ثواب هجده روز روزه ماه رجب

هر کس هیجده روز از رجب را روزه بگیرد، در بهشت جاودان روى تختهایى از مروارید و یاقوت در قبّه ابراهیم (ع) قرین آن حضرت خواهد بود.

 

ثواب نوزده روز روزه ماه رجب

هر کس نوزده روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند کاخى از مروارید رخشان در بهشت جاودان در کنار قصر آدم و ابراهیم (ع) براى او بنا خواهد کرد…

 

ثواب بیست روز روزه ماه رجب

هر کس بیست روز از رجب را روزه بگیرد، گویى بیست هزار سال خدا را عبادت کرده است.
ثواب بیست و یک روز روزه ماه رجب

هر کس بیست و یک روز از رجب را روزه بگیرد، روز قیامت شفاعتش در باره گروهى بسیار از خطاکاران و گناهکاران که شمارشان به تعداد افراد قبیله ربیعه و مضر است پذیرفته مى‏شود.

 

ثواب بیست و دو روز روزه ماه رجب

هر کس بیست و دو روز از رجب را روزه بگیرد، منادى از آسمان ندا می ‏کند: اى دوست خدا، مژده باد تو را به کرامتى عظیم از جانب خدا، و همنشینى با پیامبران و راستى پیشگان و شهیدان و شایستگان که خدا بر آنان نعمت ارزانى داشته و نیکو رفیقانى هستند.

 

ثواب بیست و سه روز روزه ماه رجب

هر کس بیست و سه روز از رجب را روزه بگیرد، از آسمان به او ندا می ‏رسد: خوشا به حال تو اى بنده خدا که رنجى اندک بردى و از نعمتهاى فراوان برخوردار شدى…

 

ثواب بیست و چهار روز روزه ماه رجب

هر کس بیست و چهار روز از رجب را روزه بگیرد، فرشته مرگ به صورت جوانى که حلّه‏ اى از دیباى سبز پوشیده و سوار بر اسبى از اسبهاى بهشت است بر او نازل می ‏شود…

 

ثواب بیست و پنج روز روزه ماه رجب

هر کس بیست و پنج روز از رجب را روزه بگیرد، هنگامى که از قبر خارج می ‏شود هفتاد هزار فرشته که به دست هر یک پرچمى از مروارید و یاقوت است، با زیورها و لباسهایى بهشتى او را استقبال می ‏کنند و می ویند: اى دوست خدا، به سوى پروردگارت بشتاب…

 

ثواب بیست و شش روز روزه ماه رجب

هر کس بیست و شش روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند براى او در سایه عرش یک صد قصر از مروارید و یاقوت بنا می ‏کند که بالاى هر قصرى خیمه ‏اى سرخ از حریر بهشتى قرار دارد، و او در کمال رفاه و نعمت در آن خیمه‏ ها ساکن می ‏شود، در حالى که مردم هنوز گرفتار حساب خویش هستند.

 

ثواب بیست و هفت روز روزه ماه رجب

هر کس بیست و هفت روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند قبر او را به گستردگى چهار صد سال راه وسعت می ‏بخشد، و همه این مسافت را از مشک و عنبر پر می ‏کند.

 

ثواب روزه بیست و هشت روز ماه رجب

هر کس بیست و هشت روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند میان او و آتش دوزخ نه خندق را حایل می کند که فاصله هر خندقى تا خندق دیگر، مانند فاصله میان آسمان و زمین است که پانصد سال راه است.

 

ثواب روزه بیست و نه روز ماه رجب

هر کس بیست و نه روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند او را هر چند باجگیر باشد می ‏آمرزد. و اگر زنى هفتاد بار زنا کرده باشد و با این روزه‏ ها خشنودى خدا و رهایى از دوزخ را بطلبد، قطعا خدا او را خواهد بخشید.

 

ثواب سی روز روزه ماه رجب

هر کس سى روز ماه رجب را روزه بگیرد، منادیى از آسمان ندا می کند: اى بنده خدا، گناهان گذشته تو آمرزیده شد، اینک عمل خود را از سر گیر و مراقب آینده ‏ات باش…

منبع : سایت ستاره

+ کلیک نمایید و عضو تلگرام جذاب ترین ها شوید

ثواب روزه گرفتن در ماه رجب

ثواب روزه گرفتن در ماه رجب ثواب روزه گرفتن در ماه رجب ثواب روزه گرفتن در ماه رجب ثواب روزه گرفتن در ماه رجب ثواب روزه گرفتن در ماه رجب ثواب روزه گرفتن در ماه رجب ثواب روزه گرفتن در ماه رجب ثواب روزه گرفتن در ماه رجب ثواب روزه گرفتن در ماه رجب ثواب روزه گرفتن در ماه رجب

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “ثواب روزه گرفتن در ماه رجب”

قالب تفریحی