روش کاشت و نگهداری گل گندمی

مجموعه: گیاهان زینتی, نگهداری از گیاهان تعداد بازدید: 1601
روش کاشت و نگهداری گل گندمی

 

روش کاشت و نگهداری گل گندمی : گیاهی است زیبا و همیشه سبزکه به دلیل کم توقع بودن برای افراد مبتدی و نام آشنا نگهداری گیاهان آپارتمانی بسیارمناسب است.


این گیاه ارزان و سریع الرشد دارای برگهای باریک و بلند با نوارهای سبز در حاشیه آن می باشد و درانتهای ساقه ها ها تولید گیاهچه هایی می کند که ازاین گیاهچه ها در تکثیراین گیاه استفاده می شود .

به علت وضع خاص برگها و آویزان بودن آنها بسیار مناسب است . کاشت گل در سبد های آویزان که می تواند با تولید گیاهچه درانتهای ساقه های بلند منظره جالبی را ایجاد می کند.

 

آبیاری :
درفصل رشد یعنی بهار و تابستان هفته ای دو بار و در زمستان هر ۱۰ روز یکبار گیاه را آبیاری کنید .
اگر به این گیاه کم آب بدهید بهتراست تا اینکه زیاد آب بدهید زیرا این گیاه به آبیاری زیاد حساس بوده و باعث پوسیدگی طوقه گیاه می شود.

 

نور :
این گیاه در مکانهای کم نور نیزبه رشد خود ادامه می دهد اما بهترین رشد و رنگ زیبای برگها درمکانهایی با نور کافی ایجاد می شود.
توجه داشته باشید که نور مستقیم خورشید به ویژه در روزهای تابستان می تواند باعث سوختگی برگها شود.

 

دما :
گیاه گندمی معمولا دمای ۱۰ درجه سانتی گراد و حتی کمتر را برای مدت طولانی و بدون هیچ عارضه ای تحمل می کند اما اگر دمای محیط بیش از حد بالا باشد برگها ضعیف و خشک می شوند.

 

تغذیه :
با استفاده از کودهای مخصوص گیاهان زینتی هر ماه یکبار گیاه را تقویت نمایید .

 

خاک :
خاک این گیاه باید کمی سنگین تراز دیگر گیاهان آپارتمانی باشد بنابراین مخلوطی از خاک برگ، ماسه و خاک باغچه می تواند محیط خوبی را برای رشد ریشه فراهم کند.

 

تکثیر :
گیاهچه های کوچک تولید شده بر روی ساقه های رونده را جدا کرده و در گلدان های کوچک که با خاک مناسب پرشده است ریشه دارکنید.
درفصل بهار درهنگام تعویض گلدان می توان گیاه را به چند قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را در گلدان جداگانه ای کشت کرد.

روش کاشت و نگهداری گل گندمی

روش کاشت و نگهداری گل گندمی  روش کاشت و نگهداری گل گندمی  روش کاشت و نگهداری گل گندمی  روش کاشت و نگهداری گل گندمی

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “روش کاشت و نگهداری گل گندمی”

قالب تفریحی