معرفی گیاه استنوکارپوس

مجموعه: سرگرمی, گیاهان زینتی, نگهداری از گیاهان تعداد بازدید: 501
معرفی گیاه استنوکارپوس

معرفی گیاه استنوکارپوس

 

معرفی گیاه استنوکارپوس : این گیاه گیاهی زینتی و زیبا که مقاومت شدیدی به عوامل نامساعد محیطی بخصوص تغییرات شدید درجه حرارت نشان میدهد،

در وطن اصلی ان استرالیا ارتفاع ان به حدود ۳۰ متر در هوای ازاد میرسد ولی در اپارتمان رشدی حدود ۲ متر دارد،برگها دارای بریدگی های عمیق و براق و جذاب هستند،گلها قرمز رنگ و خوشه ای و فقط در گیاهان بالغ ظاهر میشوند،در جوانی احتیاج به قیم دارد ولی با مرور زمان ساقه میتواند روی پای خود بایستند،نسبت به ابیاری بیش از اندازه حساسیت نشان میدهد .

 
نیازها :

نور : نزدیک پنجره با نور کافی بهترین مکان برای این گیاه است،گلدان را از معرض نور مستقیم افتاب در امان نگه دارید.

دما : حداقل درجه حرارت در زمستان ۴ درجه سانتی گراد و حداگثر ان در تابستان ۲۴ درجه است،گیاه احتیاج شدیدی به هوای مملو از اکسیژن دارد.

ابیاری : همیشه خاک را مرطوب نگه دارید،به جز مواقعی که درجه حرارت زیر ۱۰ درجه است،در فاصله بین دو ابیاری اجازه دهید سطح گلدان خشک شود سپس ابیاری نمایید،در تابستان دو بار در هفته و در زمستان یکبار کافی است

رطوبت : هر هفته دو بار در تمام طول سال گیاه را غبارپاشی کنید

تغذیه : هر چهارده روز یکبار در فصل رشد،یعنی بهار و تابستان،با کودهای مایع و جامد محلول در اب مخصوص گیاهان زینتی طبق دستور تغذیه کنید.

خاک مناسب : لیمون و کمپوست بهترین محیط برای رشد ریشه این گیاه است.

تعویض گلدان : گیاه جوان و در حال رشد هر سال دوبار احتیاج به تعویض گلدان دارد،پس از چهار سال و با سنگین شدن گلدان و عدم امکان تعویض ان خاک های سطحی گلدان را با خاک نو و غنی تعویض نمایید.

تمیز نمودن برگها : غبارپاشی برای تمیز نمودن برگها کافی است،در صورت لزوم حداکثر هر ماه یکبار از مواد براق کننده ی شیمیایی استفاده کنید.

تکثیر : ریشه دار نمودن قلمه در بهار.
عوارض و درمان :

برگها رنگ پریده ،ساقه ها دراز و گیاه خسته به نظر می اید : نور کافی نیست،گیاه را به محل پرنورتری با اشعه ی غیر مستقیم افتاب منتقل کنید.

برگها زرد و سطح زیرین انها مملو از تار عنبکوت است : عامل ان کنه ریز قرمز است،گیاه را هر دو هفته یکبار با سم کنه کش طبق دستور سمپاشی کنید تا علائم بر طرف گردد،غبارپاشی در کاهش افت موثر است.

برگها خشک میشوند : هوا خیلی گرم است،گلدان را به محل خنک تری منتقل و غبار پاشی کنید.

برگها زرد میشوند و سقوط میکنند : ابیاری بیش از اندازه است،به خاک های سطح گلدان فرصت دهید در فاصله بین دو ابیاری خشک شوند و پس از ان ابیاری کنید.همیشه سطح خاک را قبل از ابیاری بازدید کنید.

لکه های سوخته روی برگها مشاهده میشود : از علائم غبارپاشی در افتاب است،نور عبور داده شده از قطرات آب روی برگها مانند عبور نور از شیشه عمل میکند.غبارپاشی را در سایه انجام دهید.

رشد در تابستان متوقف شده است : احتیاج به تغذیه مصنوعی دارد،هر ۲ هفته یکبار طبق دستور عمل کنید.

برگها گرایش به سفیدی دارند : نور زیاد است،گیاه را به محلی با اشعه ی غیر مستقیم افتاب منتقل کنید.

زخم های پنبه ای شکل سفید رنگ در قاعده ی برگها مشاهده میشود: حشره افت عامل ان اتس.با پنبه اغشته به محلول سم لکه ها راخیس نموده و یا گیاه را هر دو هفته یکبار با سم حشره کش نفوذی سمپاشی کنید تا علائم برطرف گردند،گیاه را از مجاورت دیگر گیاهان دور سازید.

برگها در حالیکه سبز هستند میریزند : هوا خیلی سرد است،گیاه را به محل گرمتری منتقل کنید.

حشرات سبز رنگ با مواد چسبنده در روی هر دو سطح برگ ظاهر شده اند : با سم حشره کش هر هفته یکبار طبق دستور سمپاشی کنید تا علائم بر طرف شوند.

برگها سقوط میکنند : گیاه تشنه است،گلدان را به مدت ۱۵ دقیقه درون تشت پر از اب قرار دهید،غبارپاشی را شروع و ابیاری های بعدی را تنظیم کنید،خاک را همیشه مرطوب نگه دارید.

نصب قیّم : با رشد گیاه و دراز شدن ساقه ها ممکن است احتیاج به قیم باشد،قبل از تعویض گلدان قیم را داخل گلدان جدید قرار دهید و گیاه را به ان منتقل کنید و در جهات مختلف گره بزنید.مواظب باشید به ریشه ها در این عملیات اسیب وارد نشود.
حذف جوانه های انتهایی در این گیاه باعث رشد جاونه های جانبی و تولید شاخه های جدید نخواهد شد،جاونه انتهایی را هرگز قطع نکنید .

معرفی گیاه استنوکارپوس

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “معرفی گیاه استنوکارپوس”

قالب تفریحی